Til :

Justis- og beredskapsdepartementet

Oslo Oslo, 2022-09-27


Høring - Forslag om å innføre et særskilt grunnlag for utvisning av tredjelandsborgere for inngåelse av omgåelsesekteskap


Generelt


PolyNorge skal jobbe for for alle menneskers rett til å leve i de forholdsformer de selv ønsker, så lenge disse er basert på informert samtykke og likeverd. Vi er en interesseorganisasjon for mennesker som identifiserer seg som poly i Norge.


PolyNorge mener tydelige regler på dette området er et gode.

PolyNorge er bekymret for at for strenge regler om omgåelsesekteskap vil kunne ramme dem som genuint har polyamorøse forhold. Det er viktig å beholde en åpning for at en kan være mer enn 2 som har reelle relasjoner basert på informert og likeverdig samtykke mellom alle parter.


Vi er likevel enig i hovedformålet med endringen formulert som «Oppholdstillatelse kan nektes dersom det fremstår som mest sannsynlig at det hovedsakelige formålet med inngåelsen av ekteskapet har vært å etablere et grunnlag for opphold i riket for søkeren.»


Konkret

Vi ser at setningen "om en av partene har en tidligere livsledsager som skal bo i samme husstand som partene" fort kan komme nettopp i den konflikten vi nevner og kan medføre en uønsket begrensning i hvordan enkeltpersoner ønsker å danne familie.


Vi foreslår derfor akkurat denne setningen nærmere spesifiseres ved å føye til “uten at det finnes tegn på at partene har polyamorøst samliv som intensjon.”PolyNorge skal jobbe for for alle menneskers rett til å leve i de  forholdsformer de selv ønsker, så lenge disse er basert på informert  samtykke og likeverd. Vi er en interesseorganisasjon for mennesker som  identifiserer seg som poly i Norge. 
FacebookFacebookTwitterInstagramLinkLinkLink