"Politikk" - eller "hva står vi for?"

På denne siden vil vi legge ut politiske uttalelser, og vår vedtatte politikk, eller "polytikk" om du vil...

For å skape et inkluderende samfunn med plass til mennesker som er åpne for å leve i flerforhold må først og fremst kunnskap- og kompetansenivået heves i storsamfunnet. Mennesker som identifiserer seg som poly, og som ønsker å leve i flersomhet, fortjener like mye aksept og respekt for sine valg som dem som velger å leve monogamt. 

For å oppnå våre mål om et mer inkluderende samfunn der flere tilnærminger til forhold anerkjennes, må det jobbes med å spre kunnskap og øke kompetanse.  Parallelt med dette må lover og regler tilpasses det samfunnet vi lever i, og ikke bare slik et mindretall ønsker samfunnet skulle sett ut. Dette betyr at vi må påvirke politikken.

Aktuelle  uttalelser og høringsinnspill

PolyNorge er aktivt med for å svare på forslag, høringer og debatt.

I menyen under "polytikk" har vi samlet noen av de viktigste høringsuttalelsene fra oss.

I tillegg finner du omtale av PolyNorge under "Aktuelt".

Familekontrakter og relasjonsmangfold!

Det eksisterer et mangfold av relasjoner i samfunnet i dag, og mulighetene er i teorien mange. Likevel begrenses relasjoner ofte til forventningen om at mennesker skal leve sammen sammen to og to i et forpliktende seksuelt og romantisk forhold av gangen. Den gjengse oppfatningen er at det er skilsmisser og annet som stemples som negativt som er årsaken til at ikke alle finner en stabil kjernefamilie hentet fra 50-tallets idealer - sannheten kan være at dette idealet ikke passer for alle. 


Det finnes en forventing om at en må følge denne normen for forhold for å være lykkelig. Dette underbygges av at de som følger det såkalte mononormative paridealet får privilegier i samfunnet. Normfølgerne har juridiske, økonomiske og skattemessige fordeler. Monoidealet dominerer populærkultur, filmer, bøker, reklamer, osv. Ekteskapet blir ofte fremstilt som hovedingrediensen for et lykkelig liv og holdes frem som et selvfølgelig mål for et vellykket forhold. 

Selv de som burde være hjelpere, som sexologer, samlivsterapeuter, psykologer, barnevern og familievernkontor mangler kunnskap og kompetanse og er ofte styrt av fordommer .


Det er godt belegg for å si at de  som lever i polyrelaterte liv diskrimineres.

Kombinasjonen av lite informasjon, forskning og statistikk og omgivelsenes bevisste og ubevisste sosiale kontroll gjør det vanskeligere for de som definerer seg som poly å være åpne og ta sine valg for hvordan de ønsker leve sine liv.


PolyNorge ønsker å bidra til at dette endres.
Ikke for at alle skal “bli som oss”, men tvert i mot ved å
sikre retten til å velge annerledes.Vi har fornyet vår politiske plattform i opptakten til Stortingsvalget 2026.

Vi har tatt inn våre standpunkter i mange pågående debatter og ønsker å starte kampen for at lovverket tilrettelegger for forpliktende familiekontrakter - slik at moderne familier kan sikre rettighetene til barn, i den familien en velger.PN_Politisk_Plattform_vedtatt_mars_2024