Vedtekter

For alt foreningsarbeid er vedtekter viktig, og derfor er disse gjort enkelt tilgjengelig nedenfor. For alle som vil vite mer om PolyNorge er kanskje formålsparagraf og verdier viktigst - og derfor gjentas de her:


Formålsparagraf

PolyNorge ønsker et samfunn der forhold med flere er anerkjent og respektert på lik linje med monogame parforhold. PolyNorge jobber for alle menneskers rett til å leve i de forholdsformer de selv ønsker, så lenge disse er basert på informert samtykke og likeverd. Vi mener at alle samlivsformer, kjærlighetsforhold og seksuelle relasjoner mellom samtykkende og likeverdige personer skal møte aksept. Organisasjonen skal fremme relasjonsmangfold.

Verdigrunnlag

PolyNorges arbeid skal være bygget på verdiene åpenhet, ærlighet, respekt og integritet.

vedtekter oppdaterte