PolyNorge på Kinkferansen 2022

I helgen 7 - 9 oktober ble Kinkferansen arrangert for første gang på to år, og PolyNorge deltok med både stand og foredrag. Temaet for foredraget var poly, kink og samtykke.


Det kan være litt ulike inngangsporter til å snakke om samtykke ut i fra om en har bakgrunn fra BDSM eller bakgrunn fra poly, men til felles har de at mange har svært aktive forhold til samtykke og kommunikasjon.

Foredraget gikk litt i dybden på hvordan det kan se ut, hva man kan lære av hverandre og hva storsamfunnet som helhet kan ha godt av å lære om hvordan disse subkulturene jobber med temaet.

Hva er BDSM og hva er poly.


Det er en overlapp mellom polyer og kinkstere, men ikke alle bruker de begrepene om seg selv så det vites ikke nøyaktig hvor mange. BDSM står for bondag, dominanse, sadisme og masochisme. I tillegg legger mange til disiplin og submission i navnet. «Kort fortalt innebærer BDSM at en frivillig og samtykkende gir fra seg kontroll over en situasjon og/eller seg selv, for å gi gjensidig nytelse og glede for alle involverte. BDSM har mange definisjoner, men det kan sies å være en samtykkende, og ofte erotisk, rollelek med makt og/eller smerte.» (www.smil-norge.no) Tall fra Danmark tilsier at omtrent en av ti harprøvet BDSM i en form eller annen.

 


Poly er en samlebetegnelse for samtykkende ikke-monogami. Det innebærer polyamorøse,

polyseksuelle, solo-polyer, relasjonsanarkister, åpne forhold, swingere, flersom sex (som

trekanter) med mer. Tall fra USA indikerer at så mange som en av fem har prøvet en variant

av poly i løpet av livet. Dessverre er det fortsatt for lite forsket på seksualitet, og da særlig på normbrytende

seksuelle minoriteter som dette. Noen starter ut med å utforske BDSM, og finner via det

veien til poly. For eksempel kan man få seg en fast partner først, og finner etter en tid ut at

de ikke har samsvarende BDSM-interesser – og løser det med å finne lekepartnere som man

har mer til felles med. Ander starter ut som poly, og treffer på en ny partner med interesse

for BDSM og introduseres den veien. For atter andre er det en mer simultan prosess, hvor

både BDSM- og poly-utforskning går hånd i hånd.

Sunn, sikker, samtykkende

Felles for begge grupperinger er at forhandlinger og re-forhandlinger gjøres veldig tydelig og jevnlig. Slagordet sunn, sikker, samtykkende oppsummerer kjerneverdier i forsvarlig BDSM-praksis. Allerede her understrekes det hvor viktig samtykke er. Og for å ha ordentlig

samtykke trengs god kommunikasjon. I BDSM kan man både ha forhandlinger om enkeltvise scener (en enkeltstående BDSM-session) men også i langvarige forhold. Mange bruker kodeord som grønt, gult og rødt. De fleste som starter å utforske poly får også tilgang på mange ressurser om kommunikasjon om samtykke, og det legges ofte vekt på kjenne etter egne behov, grenser og eventuelle regler man kunne føle behov for. Slik det kan foregå for polyer, kan det også utmerket godt foregå for BDSM’ere og visa og versa.


Faresoner for samtykke

Informert samtykke i forkant av lek gjelder forsåvidt også for monogame kinkstere: Man kan ikke samtykke til noe man ikke enda vet hva, det vil si at avanserte scener venter man med til man har gjort seg flere erfaringer. Andre faresoner for samtykke er reforhandling underveis i scener. Dessuten bør samtaler man har når man er tent, for eksempel via dirty talk, ikke tolkes som grønt lys på noe som helst. Man kan godt fantasere og snakke om ting på et tidspunkt, men skikkelige forhandlinger gjøres når man ikke er tent lenger. Et annet viktig moment er om samtykket er mer coerced enn GGG

(Good, Game and Giving) – mer info om dette kommer. (Tvunget eller Godt, Fritt og Villig).


Skrevet av SIlje Akø, Org sekretær PolyNorge.