Politiet trenger mer kunnskap 

- og det skal vi gi dem! 

Det nåværende kunnskapsgrunnlaget

Generelt sett vet politiet svært lite, om i det hele tatt noe, om poly. Det gjør dem dårlig rustet til å møte oss og våre medlemmer på en god måte. Ikke fordi de ikke bryr seg, vi tror det er mange dyktige mennesker i politiet som ønsker å gjøre en god jobb, men kunnskapshullene gjør det vanskelig. 

Dette gjelder både i forbindelse med utrykning, etterforskning, forebyggende arbeid, sikkerhetsarbeid og dialog. Å sikre at ingen andre blir spurt om samtykke fungerer annerledes for oss, at klubber ikke blir gjenstand for moralistiske politiaksjoner og at det er nok kunnskap til å møte mennesker som er poly og deres familier på en god måte, er en viktig prioritering.

Politiet trenger mer kunnskap 

- og det skal vi gi dem! 

Det nåværende kunnskapsgrunnlaget

Generelt sett vet politiet svært lite, om i det hele tatt noe, om poly. Det gjør dem dårlig rustet til å møte oss og våre medlemmer på en god måte. Ikke fordi de ikke bryr seg, vi tror det er mange dyktige mennesker i politiet som ønsker å gjøre en god jobb, men kunnskapshullene gjør det vanskelig. 

Dette gjelder både i forbindelse med utrykning, etterforskning, forebyggende arbeid, sikkerhetsarbeid og dialog. Å sikre at ingen andre blir spurt om samtykke fungerer annerledes for oss, at klubber ikke blir gjenstand for moralistiske politiaksjoner og at det er nok kunnskap til å møte mennesker som er poly og deres familier på en god måte, er en viktig prioritering.

Vi satser på dialog

Vi jobber aktivt med å skape dialog med politiet. Dette innebærer på nåværende tidspunkt primært å ta kontakt, kreve plass og delta i ulike møter. Dette kan naturlig nok være krevende når kunnskapsgrunnlaget skaper negative opplevelser, men bevissthet rundt årsakene gjør det lettere å stå i. Opplevelsen av fremgang gjør det svært givende, på bare noen måneder har vi fått til flere gode møter og invitasjoner. Ønsket om kunnskap er til stede, spesielt når de skjønner hvorfor dette er viktig.

 I et møte fortalte jeg at når politiet rykker ut til en familie med flere voksne, er det viktig at de anerkjenner at barna kan ha en foreldrerelasjon til flere enn to av dem, for å kunne møte dem på en god måte. Da var det en av de ansatte på politihøgskolen som svarte at hun ikke helt hadde skjønt hvorfor politiet behøvde kunnskap, men nå forstod hun det. Ved å bygge broer skaper vi forståelse, som igjen skaper bedre møter.

Veien videre

Å prate med politiet er viktig, men det er ikke nok. Å presse litt på at politiet følger opp handlingsplanen knyttet til mangfold (f.eks. ved kunnskapsbasert lederutvikling, dialog) og jobbe for at den neste favner bredere, er viktig. Det samme er arbeidet med å få inn kunnskap i politiet, ved å holde workshops, komme med innspill, forslag og lignende til politiets eget arbeid, være på tilbudssiden med informasjon m.m. Det må jobbes opp mot både POD, politidistriktene og politihøgskolen.

Målet

Hovedmålet er at alle i politiet skal ha nok kunnskap. Dette er et ambisiøst mål som kommer til å ta tid og krever mye arbeid. Samtidig er det et realistisk mål så lenge vi jobber ut ifra en forståelse av dagens situasjon og at å skape endring tar tid. Derfor er det viktig med noen delmål. Vi har oppnådd det første; å opprette kontakt med alle politidistriktene hvor vi er til stede under Pride.

Frivillighet

PolyNorge baserer seg primært på frivillighet. Da jeg tok på meg ansvaret for å jobbe for dialog med politiet og øke kunnskapsnivået så jeg ikke for meg at det kom til å bli en så stor jobb. Det har nemlig vist seg at det er mulig å komme inn, det er mulig å skape endring og det er mange steder å gjøre det. Vi må være litt over alt for å nå målene, men det har jeg ikke mulighet til å gjøre alene. 

Jeg har hatt med meg noen fine lokale mennesker på noen av møtene, men vi trenger en arbeidsgruppe. Noen som er gode på dialog, noen som er gode på skriftlige prosjekter, noen som er gode på undervisning og noen som er gode på andre ting. Så er det selvfølgelig opp til den enkelte hvor mye en ønsker å ta på seg. 

Eksempler på arbeidsoppgaver: Sende e-poster, lese handlingsplan og plukke ut relevante punkter, delta på møter, skrive informasjonsskriv, lage videoer, utarbeide forslag til nye punkter i handlingsplan, holde workshop osv, osv.  Har du lyst til å bli med i en slik arbeidsgruppe? Ta kontakt med meg på inger@polynorge.no

Inger. J. F. Vanvik