Aktuelt

Møte med 25. juni-utvalget

På tirsdag 07. februar var PolyNorge i møte med 25. juni-utvalget. Det er et utvalg som er satt ned til å undersøke politiets håndtering under og i etterkant av angrepet mot skeive i forbindelse med Oslo Pride i fjor der to personer ble drept. 

Tekst: Silje Holtmon Akø

Dag Myrdal, Inger Johanne Falk Vanvik og Lynn Myrdal utenfor Politihøyskolen før møtet.

Dag Myrdal, Lynn Myrdal og Inger Johanne Falk Vanvik møtte tirsdag opp på Politihøyskolen for å følge opp vår tilbakemelding sendt inn like før jul. PolyNorge stilte seg kritisk til avlysningen av paraden og måten det ble gjort på. Pride har alltid vært en rettighetskamp, og det burde heller vært prioritert en gjennomføring med økt sikkerhet. Det var ikke en folkefest som ble avlyst, men kampen for et mer inkluderende samfunn. 


“I møtet med utvalget hadde vi mye fokus på manglende kommunikasjon, da det er noe som har ført til en stor ekstrabelastning og har hatt stor betydning for vår opplevelse. Vi ble rett og slett ignorert,” forteller Inger Johanne Falk Vanvik.


“Og jeg tenker at for mange av de som er i ytterkanten av den skeive paraplyen opplevde kanskje følelsen av utenforskap sterkest av alle,” legger Lynn Myrdal til.


Her er noen utdrag fra innspillet vårt til utvalget:


Angående avlysningen av paraden

Det er vanskelig å kvantifisere nøyaktig hva som gikk tapt som følge av denne avlysningen. Drapene førte selvfølgelig til et tap av sikkerhetsfølelse for mange skeive. Men denne avskrivningen av skeives behov i etterkant gjør også større skade enn de som er priveligerte nok til å befinne seg i majoriteten av samfunnsbefolkningen helt klarer å innse. Dette er en form for privelegieblindhet som det er svært vanlig at folk ikke innser at de har før de aktivt begynner å jobbe med den. Og det tapet av sikkerhet etterfulgt av en understrekelse at selv når vi er i sorg og krise, så ønsker ikke storsamfunnet å lytte til våre behov, det er et tap som ikke kan telles i kroner og ører. I stedet tar det sin betaling i form av nedsatt fysisk og psykisk helse, økte traumer og økt redsel for deltagelse i samfunnet - hos den enkelte skeive. Samfunnet taper også på sikt av dette. 


Den usynlige jobben skeive må gjøre - åpenhetskompetanse

Mange skeive strever jevnlig med byrden av noe som kalles åpenhetskompetanse. Hvor mye, hvor ofte og i så fall når skal man erklære at man er skeiv for omgivelsene. Det er ikke en engangsjobb, det gjøres kontinuerlig når nye personer møtes i samfunnet generelt. Og denne vurderingen frem og tilbake er et konstant sug av energi for den enkelte. Dette er også noe mange som lider av privelegieblindhet ikke makter å innse, selv om de godt kan tåle å høre at en kollega lirer av seg “er det ikke lov å si kvinne lenger nå da” eller “jeg trengte ikke å høre om privatlivet deres liksom”. For en skeiv person er dette hundefløyter på om de kan være åpne og ærlige om seg selv. I tillegg til å vurdere egen fysiske og psykiske sikkerhet i slike situasjoner, føler mange og at de må vurdere når de må si noe på vegne av andre skeive. Alle disse belastningene er i det små, og er med på å legge sten til byrden for skeive som hele tiden må finjustere åpenhetskompetansen sin. 


Når et arrangement hvor det skal være fullstendig fritak fra å måtte balansere den blir angrepet, blir mange skremt lang tilbake. Parametrene man har justert åpenhetskompetansen sin etter flyttes, og den jobben er enorm. En med privelegielbindhet vil ikke ense at den jobben må gjøres engang, men de som må ta den har en enorm belastning over seg. Når arrangementet etterpå usynliggjøres ved å avlyses blir man frastjålet det frirommet man kunne hatt for å begynne å bearbeide det kollektive traumet i et safe space, uten å måtte ta hensyn til åpenhetskompetansen som påkreves i det hetero-, cis- og mononormative storsamfunnet. Det var en stor urett som ble begått mot skeive, og det ser ikke ut til at majoritetsbefolkningen innser det en gang. 


Opplevde møtet som positivt

Lynn Myrdal forteller at de opplevde møtet som positivt. “Det var litt overraskende hvordan stemningen ble,” sier hen. “Det var stort rom for oss å fortelle hvordan det opplevdes for enkeltindivider, og vi opplevde det som at vi ble sett og hørt.” Myrdal følger opp med at når rapporten lanseres i mai er det planer om et arrangement for å gå gjennom rapporten og tilbakemeldingene.

Intervju med forfatterne av The Ethical Slut

Dossie Easton og Janet Hardy intervjuet av IOSS lørdag 04. februar

Tekst: Silje Holtmon Akø

Forfatterne av det som er kjent som mer eller mindre poly-bibelen “The Ethical slut” stilte opp på et gratis nettarrangement  på lørdag kveld. I regi av IOSS svarte Dossie Easton og Janet Hardy på spørsmål og fortalte om hvordan tittelen på boka ble til, prosessen bak å bli poly samt mange andre temaer.


Starten på Easton sin seksuelle frigjøring var ganske så dramatisk. Hun var relativt nygift da mannen hennes falt lenger og lenger inn i psykisk sykdom, som etter hvert viste seg å være paranoid schizofreni. Til slutt måtte hun fysisk kjempe seg ut døren, seks måneder gravid. Etter dette sverget hun å ikke gå inn i nye forhold på fem år for å gi seg selv tid til å finne ut hvem hun virkelig var, og få kontakt med sine reelle ønsker og begjær. Dette ledet henne til å ta eierskap over sine seksuelle drifter og behov. Hun holdt løftet til seg selv, og bega seg siden i kast med utforsking på sine egne premisser. 


Historien bak tittelen “Ethical slut”

“Det startet mer som en intern spøk,” svarer Hardy på spørsmålet om hvorfor de valgte akkurat den tittelen. “Oss i mellom kalte vi boken det mens vi jobbet på den, og når forsiden skulle utarbeides landet det litt tilfeldig på den tittelen.” De forteller at de var litt nervøse for mottakelsen. Men når de ser tilbake på det nå tror de at de kan tillegge noe av suksessen til boken til selve tittelen. “Folk fortalte oss at når de så den tittelen så tenkte de - Oi, det er jo meg jo! Så nå ga vi de et begrep for å både få lov til å være eventyrlysten, og samtidig etisk.”


For Eston var det også var et ønske om å gjenerobre ordet. Ordet “slut”, særlig i kombinasjon med kjønnet kvinne, pleide å implisere noe moralsk forfallent. Men i miljøene de ferdes i på den tiden boken ble til, med homofile menn, ble ordet ofte brukt som et honnørord. “Folk kunne si til hverandre - å jeg så nok hva du gjorde i går, din slut, you go! Så på en måte hadde jeg glemt litt at det var så negativt ladd ellers. Og jeg så jo på meg selv som en slut, altså en som likte sex og ville ha det med flere. Det nærmer seg jammen at jeg har sett på meg selv som det i 50 år nå!” 


Videre trekker Easton fram hvilken stor betydning reellt samtykke har for at det skal kunne kalles etisk oppførsel. “Det trenger å være en stadig tilbakevendende samtale, og det trenger også å være et informert samtykke selv fra folk som ikke nødvendigvis er i rommet, men som er i relasjon med de det gjelder.”


På spørsmål om hvor viktig ærlighet var for henne, svarer Janet Hardy at hun merket at for sin del var det viktig for henne å avlære å manipulere. “Jeg var faktisk ganske god på det. Men jeg ville jo ikke behandle partnerne mine, folk jeg brøy meg om, på den måten.”


Det grønne monsteret - sjalusi

Temaet sjalusi blir også bragt på banen. “Når du tillegger en annen person alt ansvaret for følelsene de vekker i deg, for eksempel sjalusi, gir du også all makten din fra deg.” påpeker Hardy.  “I en periode av livet mitt måtte jeg innse at mine runder med sjalusi alltid ble utløst av en annens partner som var yngre og tynnere enn meg, og det fortalte meg at jeg måtte jobbe med den biten av mine følelser og usikkerheter.” legger hun til. Easton følger opp med at som terapeut pleier hun å spørre klientene sine om hvordan sjalusi spesifikt ser ut for den enkelte, for å jobbe med temaet. De funderer begge høyt over hvordan sjalusi ofte fremstilles som noe positivt i filmer og serier. “Er det virkelig det som betyr at noen elsker en annen?”


Om å bli flinkere til brudd

Hva kan man få ut av å åpne seg opp for å være poly?

“Folk forsvinner ikke like ofte ut av livet ditt nødvendigvis,” svarer Hardy. Hun vil trekke fram at det faktisk kan bli behov for færre avskjeder i livet. Hun har ofte opplevd at brudd har blitt enklere bearbeidet fordi hun og partnere har vært poly, og at de ofte har blitt enige om å justere relasjonen over i vennskap som siden har vedvart. Det betyr at hun har mange flere fortsatt i livet sitt enn hun tror hun hadde hatt dersom hun var monogam. “Jeg tror brudd blir lettere å håndtere også fordi vi ikke føler at forholdene våre må følge the relationship escalator, altså at et forhold må starte med to som dater og ender med sidestilte gravstøtter. Da står vi friere til å justere hva som blir riktig for oss at forholdene skal inneholde eller endres til.”


Et råd Easton gjerne vil trekke fram som hun er opptatt av å gi til særlig unge som tester ut poly er at det er fortsatt lov å kjenne på sjalusi selv om man har gått inn for å være poly. “Det er fortsatt lov å kjenne på usikkerheter, og be om å bli hørt.” sier hun.


Easton jobber for tiden med samtykkeutdanning på nett, som det står mer om her:

https://navigating-consent.com/


Og Hardy arbeider med en bok om livet sitt og sexpositivitet “Notes from an aging pervert”, med egne illustrasjoner.

https://notesofanagingpervert.com/ Dette var et online event i regi an IOSS, International Online Sexology Supervisors, og ble ledet av Evie Kirana og Francesca Tripodi.

Faktaboks

Gitt ut for første gang i 1997

Forfattere: Dossie Easton og Janet Hardy

Første bok om poly

Siden utgitt i flere opplag

Dossie Easton er født i 1944 og er forfatter og familieterapeut 

Janet Hardy er forfatter og sex educator

Begge bor i USA

Andre bøker av forfatterne: The New Bottoming book, The New Topping book - begge om BDSMDigitalt treff 

Torsdag 09.02 kl 20-22 arrangerer PolyNorge digitalt treff med par-, familie- og samtaleterapeut Lasse Larsen. Vi er utrolig takknemlige for at han valgte å skrive hovedoppgaven sin om poly, og gleder oss veldig til å høre han fortelle mer om sitt faglige perspektiv på poly, språk, terapi og normbrytende samlivsformer.

Lenke til treffet: https://fb.me/e/2F5x0rpRx


I mellomtiden kan dere lese svarene hans på tre kjappe spørsmål her:

Hva fikk deg til å velge å skrive oppgaven om polyer?

- Jeg ville skrive om et mindre omtalt tema. Jeg inspireres i stor grad av Anne Øfsti sin narrative, diskursive terapiform der man stiller spørsmål ved førende normative utsagn og omtaler om hvordan livet skal leves. Øfsti sier at om terapien skal ha en overordnet hensikt, så må det være å løfte frem marginale stemmer. Siden mitt valgte fordypningsemne var parterapi, falt valget på en samlivsform eller en annen måte å gjøre romantiske relasjoner på.


Hvilke utfordringer tenker du polyer ofte kan møte?

- I min sammenheng, tror jeg polyer ofte kan møte fordommer, språk og begreper de ikke kjenner seg igjen i. De risikerer dessuten å oppleve at utfordringer og problemer utelukkende tilskrives måten de praktiserer kjærlighetslivet på. Flere av informantene mine i oppgaven hadde opplevd dette eller de fryktet det.


Hva tror du monogame kan lære av polyer?

- Jeg tror monogame med fordel kan lære seg å snakke mer hensiktsmessig rundt sjalusi og hva man legger i utroskap. Polyer har andre diskurser og begrep de tar i bruk. F. eks. er «ny- forholds- energi»- et godt uttrykk i forbindelse med sjalusi. Jeg forestiller meg at det gjør det litt lettere å forholde seg følelsesmessig da. Monogame har ofte en berøringsangst i forhold til betente emner, som polyer ikke har. 

Her har vi forsøkt å samle en del innslag i medier og annet om PolyNorge eller Poly.

Ta gjerne kontakt om du har bidrag.

«Relasjonsidentitet handler om hvordan man elsker, på samme måte som legning handler om hvem man elsker.» 

-Lynn Myrdal


SWINGERSFEST: Å være på swingersfest gir rom for å slå seg løs, både med partner og andre. Her fra en fest KK var til stede på i oktober. Foto: SpicyMatch offisielle fotograf 

2023

How Having An Open Marriage Made Me Think Differently About Monogamy

When I first started sleeping with people other than my husband, I felt a thrill that doesn’t often feature in monogamous relationships: the delight of a new body, the febrile loss of a particular kind of security, the rush of fear. I also felt a newfangled interest in our relationship from those close to us. 

Publisert: 24. januar 2023

2022

Nidaros: Er lykkelig samboer, men får ha sex med hvem som helst

Jeg pleier å si at jeg er en barmhjertig samaritan, sier «Frank».

Publisert: 24. november 2022
NA: Hvor mange norske kvinner ville akseptert at deres mannlige partner hadde flere kvinner, mens de selv kun fikk ha ham?

—Hvis vi ser på skilsmissestatistikken så er det liten grunn til å konkludere med at monogame parforhold er mer stabile enn polyforhold. Debattinnlegg

Publisert: 18. november 2022
Nordlys: Aud er polyamorøs, men har nå bare en kjæreste. Hun får oftest disse spørsmålene fra fremmede

Sexolog Aud Jektvik er klar på hva som er den største utfordringen for personer som lever i polyamorøse forhold.

Publisert: 8. november 2022

DB: Jeg har mange elskere

Jeg kunne aldri levd som monogam. Ingve (36) har samboer, men står nå åpent frem og forteller om sine mange forhold. Bli med inn i en verden av seksualitet du knapt visste fantes i Norge.

Publisert: 5. oktober 2022

I dag er det spørretime om det fine og vanskelige samlivet i Ekko. Sexologen, psykologen og familieterapeuten kommer for å svare på dine spørsmål og utfordringer. 

Publisert: 27. september 2022

PN:  Masterprosjekt om relasjonsmangfold i møte med terapeuter

I facebook-gruppen vår etterlyses det personer som praktiserer polyamori, og som har vært i kontakt med terapeuter hvor de ønsker å dele erfaringer om hvilke kunnskap de erfarte terapeuten hadde om etisk ikke monogami. Vi oppfordrer de som er villig til å være med til å ta kontakt!

Publisert: 20. september 2022

PolyNorge ble stiftet en høstdag i 2016, og nøyaktig 6 år senere inviterte vi til litt refleksjoner om disse årene og alt som har hendt!  Vi er egentlig imponert over hva vi har fått til; vi har vært med å endre Norge. Samtidig er vi langt fra fornøyd - det er fortsatt mye å gjøre, sa Dag Myrdal.

Publisert: 17. september 2022

PN:  Silje er ansatt som rådgiver

Silje Holman Akø  begynte 1. september i en 10% stilling som rådgiver og organisasjonssekretær for PolyNorge.  Med dette går PolyNorge inn i en ny æra, og håper å kunne utvide tilbud til alle poly i Norge.

Publisert: 7. september 2022

Lynn forteller at et historisk samarbeid mellom Olafiaklinikken og PolyNorge gir ny kunnskap om swingersmiljøet. "Aldri før har det blitt innhentet helsedata fra swingers-miljøet i Norge, men nå skal intimhelsen til folk i miljøet kartlegges for aller første gang. Interesseorganisasjonen PolyNorge mener det er på høy tid."

Publisert: 5. juni 2022

Prideplassen var omgitt av forskjellige stands og representanter fra blant andre MOT, Brød & Sånt, Peder Morset Folkehøgskole, PolyNorge, Humanetisk Forbund, Norsk psykologforening, Amnesty, Ronja Antoniés Stiftelse LO, og Arbeiderpartiet. Det ble solgt Pride-stæsj og Pridevott-strikkepakker fra Selbu Husflidscentral over en lav sko.

Publisert: 4. juni 2022

Hanne Gro Korsvold (42) er åpen om at hun har flere kjærester. Men i møte med andre barnefamilier må hun trå varsomt.

Publisert: 22.mai 2022

PolyNorge sitt informasjonsarbeid overfor det offentlige Norge fortsetter.

Publisert: 24.mai 2022

— "Etter eg såg eit intervju med Lynn Myrdal, tidlegare leiar i PolyNorge, i 2015, kjende eg meg så godt igjen i det ho fortalde." 

Publisert: 14.mai 2022

DB: Sex-stunt ble babykaos
Kjæresteparene ønsket å sprite opp sexlivene sine. - Ikke alle i familien støtter detPublisert: 11.mai 2022

Leder i NeadalsPride, og Ingeborg Olderø som også sitter i styret, er bifile, men gift med heterofile menn. Linn Kristin er i tillegg polyamorøs, noe hun har brukt lang tid på å finne ut av selv.

Publisert: 5.mai 2022

MB: Våryr leser lurer på om hen egentlig er litt prippenDet føles som alle rundt meg enten er i åpne forhold eller i forhold av ulik natur med flere mennesker, mens jeg sitter fast i det 20. århundret og sliter med å finne et menneske å være sammen med. Hva er det de har forstått som jeg ikke får til? Hva er polygami/polyamori? Publisert: 4.mai 2022

Innspill fra PolyNorge, fokus på mangfold og kunnskap

Publisert: 9. april 2022

Klassekampen: "Utbrytere i samlet flokk".

Publisert: 10.. mars 2022 

PolyNorge, SMiL, PION, Skeiv Ungdom, Norges Handicap Forbund blant arrangørere av inkluderende 8.marstog.

Publisert: 8.. mars 2022 

Publisert: 8.. mars 2022 

Omtale om Inkluderende Feminisme.

Publisert: 4.. mars 2022 

PolyNorge og KK var tilstede på swingersfest i regi av SpicyMatch.
Vi snakket om felles utfordringer og stigma for alle som er poly.

Publisert: 2.. januar 2022 
ÅPNE FORHOLD: Robert Hagala og Anja Sletten ønsker seg mer toleranse for at noen velger å leve alternativt, og sier de møter myter og fordommer mot å ha flere partnere samtidig. Foto: Heiko Junge / NTB

2021

OA: "Renate er polyamorøs", som gav debatt etterpå i avisen.

Publisert: 13. november 2021 

Publisert: 13. november 2021 

Publisert: 17. oktober 2021 

NA/NTB Polyamorøs livsstil
Robert (30) og Anja (27) har flere partnere på en gang
Pulblisert i over 20 aviser: Telen, Framtid i Nord, tidens krav , HA, Ringerikes Blad, Nettavisen, Avisa Oslo , Amta, Oppland Arbeiderblad 

Publisert: 14. oktober 2021 

De er samboere, men bare venner, og deler samme oppfatning om å være i et kjærlighetsforhold: Det går an å være forelsket i og sammen med flere samtidig.

Publisert: 12. oktober 2021 

Psychology & Sexuality: Norsk forskningsartikkel om poly.

Ella Marie Sandbakken, Anita Skrautvol & Ole Jacob Madsen (2021) ‘It’s my definition of a relationship, even though it doesn’t fit yours’: living in polyamorous relationships in a mononormative culture,

DOI: 10.1080/19419899.2021.1982755

Innspill fra PolyNorge

Publisert: 10. september 2021

Ukeslutt - debatt om åpne forhold.

Publisert: 5. september 2021 

"Denne episoden handler om relasjonsmangfold og hvorfor det er viktig at man som profesjonsutøver vet litt om dette. Vi tok praten med Lynn Myrdal fra PolyNorge under Arendalsuka!"

Publisert: 5. september 2021 

nestleder i PolyNorge intervjuet i Agderposten.

Publisert: 2021-08-21

33-åringen kjemper for at mennesker som er poly skal få like rettigheter som alle andre. – Vi har en lang vei å gå.

Publisert: 21.8.2021 – Artikkel

Leder av PolyNorge intervjuet i Blikk sin sommerspalte "skeiv sommer".

Publisert: 2021-07-30

Foreldreretten må endres slik at barn kan ha flere enn to juridiske foreldre, mener interesseorganisasjonen for ikke-monogame. KrF er sterkt kritisk til forslaget, mens MDG er med.

Publisert: 2021-06-25

Publisert: 2021-06-20

Kronikk av Dag Myrdal, om Pride og barneloven.

Publisert: 2021-06-15

(men i motsetning til hos MDG fikk det ikke flertall på landsmøtet, selv om vi pushet på)
Publisert: 12. mai 2021 

Tallene viser at det er i alderen 40-49 år at flest fantaserer om ikke-monogami, med 48,5 prosent for menn og 40 prosent for kvinner.

Publisert: 5. mai 2021 

Innspill fra PolyNorge

Publisert: 1. mai 2021

For noen av oss er det slitsom nok med bare en partner. Sånn er det ikke for denne gjengen.

Publisert: 17. april 2021 

Selv om samboerparet Trine Volder (32) og Arnt Roger Beinset (43) lever i et åpent forhold, har de én fast regel.Her forteller de og tre andre nordmenn om det å bryte med samfunnets forventninger til hva et forhold er.

Publisert: 31.mars 2021 
POLYAMORØS: Å bli tiltrukket av andre, er en naturlig del av livet for Laila. Det har ingenting med kjærligheten til samboeren å gjøre. FOTO: Privat 

2020

Lynn Steinset Myrdal er talsperson og styremedlem i PolyNorge, en sakspolitisk organisasjon med fokus på relasjonsmangfold i samfunnet. Myrdal har inntrykk 

Publisert: Sep 14, 2020 

More Than Two. Med egne behov dekket, opplever Laila at ønsket om også samboerens velvære øker. Målet blir å se han lykkelig. Hvordan ..

Publisert: Jun 20, 2020 

 — Han är själv sekreterare i organisationen Poly Norge som önskar främja en större relationsmångfald i samhället. Får frågor om sexlivet. Rita börjar berätta om ett ..

Publisert: Jul 6, 2020

Politiet slo til mot sexklubben - det får PolyNorge til å reagere.

Publisert: 15.02.2020


De tre bor, lever og elsker hverandre under samme tak. – Vi lever sammen som en helt vanlig monogam familie.

Publisert: 17.02.2020

Publisert: Feb 27, 2020 
ER ÅPEN OM Å VÆRE POLY: Trine Volder Mikkelsen har en samboer, i tillegg til en "kometkjæreste". FOTO: Privat

2019

Vi har fått besøk av Lynn Myrdal fra PolyNorge i Studio. Og vi prater om Polyrelasjoner. Polymori betegner det å ha flere kjærlighetsforhold ...


Publisert: Oct 2, 2019 

 — Leder i PolyNorge håper at man skulle kunne ha mulighet til å gifte seg med flere enn én person. Jusprofessor Asbjørn Strandbakken vil ikke at

Publisert: Feb 22, 2019

POLYAMORI: Lynn Myrdal har vært polyamorøs så lenge hun kan huske, og hun er styreleder i PolyNorge

Publisert 16. februar 2019  .
POLY: Tre av kvinnene har tilsammen seks kjærester, inklusive to ektemenn. Inger Johanne Falk Vanvik (t.v) er singel. De øvrige fra ventre: Lynn Myrdal, Hanne Åshild Fonnes og Carina Lund. Bildet er tatt i anledning juletreffet til PolyNorge på Dale i Sandnes. Foto: Frode Olsen 

2018


-- I en sofa på Dale sitter fire kvinner med overbevisning om at kjærlighet for enkelte er skapt for å deles med flere enn én partner på samme tid. De regner seg som pionerer i jakten på aksept og likeverd for polyamorøse.

Publisert: 4.desember 2018

Kort tid etter at hun innså at hun var poly, ble Hanne valgt til nestleder i interesseforeningen PolyNorge, som jobber for relasjonsmangfold.

Publisert: Oct 13, 2018 

- man lære mer polyamori og treffe likesinnede gjennom organisasjonen PolyNorge. –⁠ Ingen av oss hadde noen god erfaring med forhold

Publisert: Sep 18, 2018 

For to år siden var Lynn med på å stifte organisasjonen PolyNorge, som hun siden har vært leder for. Her møter hun og blir kontaktet av flere 

Publisert: Jun 30, 2018 

Publisert: Jun 21, 2018

OMKLEDNING: Lynn Myrdal i PolyNorge hjelper «Lucky» med å få på den trange lateks-toppen. Begge står på stands under Regnbuedagene

Publisert: Jun 7, 2018  ..
Norgesglasset: Hvordan er det å være polyamorøs; å ha et forhold til flere på en gang? Vi starter Dobbel kjærlighet, en serie i 6 deler.  NRK © 2021

2017


Orgie-rykter og fordommer – TV 2 ble med Norges eneste poly-forening på samling.

PUBLISERT 08.10.2017,

Publisert 20.09.2017


LUISE (39) LEVER MED TO MENN: Psykolog: – Vanligere enn mange av oss tror

PUBLISERT 11.09.2017 


Lynn Myrdal, leder av PolyNorge, håper at en dag skal hennes syn på samliv bli akseptert i Norge. Inntil den tid vil hun og organisasjonen...

Publisert: Jul 12, 2017 


Publisert: 01.07.2017

Å vere i eit forhold med fleire på samme tid er utenkeleg for dei fleste av oss, men føles som ei stor frigjering for Ask (20).
Publisert: 22.03.2017

Hvordan er det å være polyamorøs; å ha et forhold til flere på en gang? Vi starter Dobbel kjærlighet, en serie i 6 deler. 

Publisert: 30.01.2017