I forkant av PolyNorges årsmøte 25. mars publiserte vi noen spørsmål og svar fra frivillige i organisasjonen. Les hvilke saker de er stolte og opptatte av her


Dag Håkon Myrdal

Hva er din rolle i AU (arbeidsutvalget)?

Jeg leder organisasjonen, forsøker å koordinere og fange opp når andre behøver hjelp eller noe ikke går som planlagt.

Hvilken sak er du spesielt stolt av at PolyNorge gjennomførte i fjor?

Arbeidet opp mot swingers-miljøet i samarbeid med Olafia-klinikken i Oslo - og både informere der og få til gode diskusjoner om dette var veldig bra.

Kan du trekke fram særlig en sak som du mener er viktig fra den politiske plattformen, og forklare litt om hvorfor akkurat den?

Jeg er opptatt av barns rettigheter i flerforhold og seriemonogame forhold. I dag er både arv og samvær uavklart for store grupper, og mange er ikke engang klar over det. Samtidig går debatten med et fokus på voksnes interesser der mange bruker ord som barns rettigheter men i virkeligheten snakker de om voksnes rettigheter til barn.

Beskriv hvordan et mer polypositivt samfunn kunne sett ut:

Først og fremst må vi ikke ta for gitt at alle ønsker det samme. Tydelig tale mellom de som går inn i forhold og åpenhet for mangfold fra de rundt er utrolig viktig. I et polypositivt samfunn bør det ikke være en polarisert debatt der ytterpunktene slår hverandre i hodet med argumenter, men mer nysgjerrighet rundt relasjonsmangfold.

Er det til sist noe du skulle ønske jeg hadde spurt deg om, som du vil legge til?

Planer for PolyNorge i 2023...  Vi er i en fantastisk god posisjon akkurat nå - vi har mer gjennomslag og interesse enn på lenge, vi har vært flinke å søke om penger. Det vi behøver nå er alle der ute sin hjelp og innsats for å få gjennomført. Jeg tror vi kan forandre Norge.

Elina Volder

Hvilken rolle har du i AU (arbeidsutvalget)?

Nestleder og koordinator.

Hvilken sak er du spesielt stolt av at PolyNorge gjennomførte i fjor?

Det som jeg er mest stolt over som vi fikk til i fjor er at vi har fått en klarere retning organisatorisk, og en en god base for veien framover. Og utad har vi blitt mer synlig, som er noe av det jeg er mest stolt av. Og det er tydelig at folk kjenner mer til oss, for medlemsskaren har økt såpass. Så det er de tre tingene jeg kjenner på en sånn svulmende stolthet over.

Kan du trekke fram særlig en sak som du mener er viktig fra den politiske plattformen, og forklare litt om hvorfor akkurat den?

Diskrimineringsvern, for meg er det veldig viktig at vi får være oss selv. Jeg har selv blitt spytta på fordi jeg er poly og politiet sa at de ikke kunne gjøre noe med det. Så dette med diskrimineringsvern er jeg veldig opptatt av. Resten går på mangfoldspolitikken og samarbeid med andre organisasjoner.

Beskriv hvordan et mer polypositivt samfunn kunne sett ut:

Generell aksept for mangfold og poly er nummer én, diskrimineringsvern ville bety at vi kunne leve fritt. Min store drøm er at det å bo flere sammen, både at hus og arvelovgivning skal være mer tilrettelagt for det. Poly skal rett og slett kunne være likestilt monogame forhold.

Er det til sist noe du skulle ønske jeg hadde spurt deg om, som du vil legge til?

Jeg er veldig rettet mot menneskene, at medlemmer skal ha det bra og frivillige skal ha det greit. At vi skal jobbe sammen som gruppe og ta vare på hverandre. Min sterke side i AU og som nestleder er nok å se den enkelte og også samarbeidet. Også har jeg stort hjerte for koordinering. Men neste hjertesak er kompetanseheving, som jeg brenner veldig for. Både for helsevesen og i undervisning.

Inger Johanne Falk Vanvik

Hva er din rolle i AU?

Ekstern kontaktperson.

Hvilken sak er du spesielt stolt av at PolyNorge gjennomførte i fjor?

Blant tingene vi har gjort siden forrige årsmøte tror jeg det er at vi har fått opprettet dialog med politiet. Det er mye å velge mellom, men enklest å være stolt av det jeg selv har jobbet med.

Kan du trekke fram særlig en sak som du mener er viktig fra den politiske plattformen, og forklare litt om hvorfor akkurat den?

Etter trusselsituasjonen i sommer har våre rettigheter knyttet til sikkerhet blitt ekstra viktige for meg. Vi burde ha krav på det samme vernet som alle andre, men det er ikke tilfellet. Poly er f.eks ikke en del av hatkrimparagrafen og det er lite kunnskap om poly i politiet.

Beskriv hvordan et mer polypositivt samfunn kunne sett ut

At annerledeshet ble sett på som noe positiv, sexpositivisme sto sterkt og at monogame parforhold ikke ble brukt som mal i lovverket.

Er det til sist noe du skulle ønske jeg hadde spurt deg om, som du vil legge til?

Hvordan det er å være tillitsvalgt/ildsjel i PolyNorge. Å være engasjert i PolyNorge kan være veldig givende, men det er viktig å selv kunne ta initativ, gi beskjed når det blir for mye osv. Det å kunne bidra til å skape et bedre samfunn er en god følelse og jeg vil oppfordre andre til å bli engasjert. Det er stort behov for både ildsjeler og tillitsvalgte.

Lynn Myrdal

Hva er din rolle i AU (arbeidsutvalget)?

Jeg henger med som en rød tråd, og er den som er synlig når det trengs. For endel er jeg kanskje ansiktet utad.

Hvilken sak er du spesielt stolt av at PolyNorge gjennomførte i fjor?

Dritstolt av at vi kom på banen med å sette polyhelse på dagsagendaen med prosjektet om swingers og klamydiatesting. Nå har vi vært med på å finne de første tallene på hvordan det ligger an med helsen til folk innen swingersmiljøene, og jeg er stolt av at Olafiaklinikken var med på det. Og over den positive presseoppmerksomheten rundt det.

Kan du trekke fram særlig en sak som du mener er viktig fra den politiske plattformen, og forklare litt om hvorfor akkurat den?

Arbeidet med flere enn to juridiske foreldre. Det er fordi det ikke bare vil være positivt for foreldre i polyrelasjoner, men også for veldig mange andre barn som vokser opp med flere foreldrepersoner. Det vil gi trygghet for veldig mange flere ved eventuelle samlivsbrudd. Det at vi kan stå i bresjen for et arbeid som vil gi positive ringvirkninger i hele samfunnet synes jeg er viktig og fint.

Beskriv hvordan et mer polypositivt samfunn kunne sett ut:

Et samfunn der alle skjemaer fra det offentlige har rom for relasjonsmangfold.Et samfunn der relasjonsmangfold er en tydelig del av mangfoldet i læringsplanene. Et samfunn der lovverket vårt gir tilstrekkelig beskyttelse mot diskrimingering på bakgrunn av hvem og hvordan en elsker.

Er det til sist noe du skulle ønske jeg hadde spurt deg om, som du vil legge til?

Flere medlemmer!! Det koster bare 150,- å være medlem, men det gir PolyNorge mye mer i både støtte og ikke minst politisk "pondus".

Så flere medlemmer er høyt på ønskelisten.

I tillegg er det viktig å si at mer enn de 150 kronene det koster å bli medlem så er de som har en idé og et engasjement verdt uendelig mye mer. Flere som har lyst til å bidra med litt, om det er enkeltsaker de brenner for - alt fra treff, til høringssvar eller podcast. Brenner man for noe og vil jobbe med det er det fritt fram, og faktisk enormt verdifullt for organisasjonen.


Tilbake til Aktuelt