Digitalt treff 

Torsdag 09.02 kl 20-22 arrangerer PolyNorge digitalt treff med par-, familie- og samtaleterapeut Lasse Larsen. Vi er utrolig takknemlige for at han valgte å skrive hovedoppgaven sin om poly, og gleder oss veldig til å høre han fortelle mer om sitt faglige perspektiv på poly, språk, terapi og normbrytende samlivsformer.

I mellomtiden kan dere lese svarene hans på tre kjappe spørsmål her

Hva fikk deg til å velge å skrive oppgaven om polyer?

- Jeg ville skrive om et mindre omtalt tema. Jeg inspireres i stor grad av Anne Øfsti sin narrative, diskursive terapiform der man stiller spørsmål ved førende normative utsagn og omtaler om hvordan livet skal leves. Øfsti sier at om terapien skal ha en overordnet hensikt, så må det være å løfte frem marginale stemmer. Siden mitt valgte fordypningsemne var parterapi, falt valget på en samlivsform eller en annen måte å gjøre romantiske relasjoner på.


Hvilke utfordringer tenker du polyer ofte kan møte?

- I min sammenheng, tror jeg polyer ofte kan møte fordommer, språk og begreper de ikke kjenner seg igjen i. De risikerer dessuten å oppleve at utfordringer og problemer utelukkende tilskrives måten de praktiserer kjærlighetslivet på. Flere av informantene mine i oppgaven hadde opplevd dette eller de fryktet det.


Hva tror du monogame kan lære av polyer?

- Jeg tror monogame med fordel kan lære seg å snakke mer hensiktsmessig rundt sjalusi og hva man legger i utroskap. Polyer har andre diskurser og begrep de tar i bruk. F. eks. er «ny- forholds- energi»- et godt uttrykk i forbindelse med sjalusi. Jeg forestiller meg at det gjør det litt lettere å forholde seg følelsesmessig da. Monogame har ofte en berøringsangst i forhold til betente emner, som polyer ikke har. 

Tilbake til Aktuelt