Det koster 200,- for ett års medlemskap (2024), med mulighet til halv pris for studenter og økonomisk vanskeligstilte. Medlemsskapet løper til det blir sagt opp skriftlig til medlem@polynorge.no . Medlemsskap i PolyNorge er først og fremst en støtte til vårt arbeid.

Vi arrangerer enkelte hytteturer, kafetreff, konferanser og møter, men forsøker bevisst å holde disse åpne for flest mulig. Vi behøver likevel mange medlemmer både for å vise at vi er mange, for å kunne gi spesifikke tilbud og også enkelte lukkede møteplasser til de som har behov.

Om PolyNorge

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.