Hurra for seks år som organisasjon!

Bursdagskaken

Vi feiret fødselsdag på lørdag 17.09.22 Ca 30 flotte folk var samlet i koselige lokaler hos folk i Storgata. Vi spiste pizza, hadde masse fine samtaler og fikk kake nok for resten av året.


Vår eminente leder Dag Myrdal holdt en fin tale der han snakket litt om den påvirkningen vi har hatt på samfunnet vårt på kort til. Fra å være helt fremmed og ukjent for de fleste har vi i år vært invitert til å snakke med både ministre og kirkeledere. Poly og relasjonsmangfold er hevet opp i samfunnet og det er nå ganske naturlig for mange å spørre om noen er poly eller mono før en går inn i et forhold med dem. Slik var det ikke for 6 år siden.


Mellom 2000 og 2006 var det 9 saker om poly(amori) tilsammen i de 230 avisene i Norge.

Fra vi ble stiftet i 2016 til nå har det vært ca 60 i året. Det blir 360 artikler.

Dag Myrdal

Synlighet nytter

På de seks årene organisasjonen har eksistert har det skjedd veldig mye i samfunnet vårt.

Fra usynlig til synlig. Fra 🤮 til 🥰.

Ingenting av dette har skjedd av seg selv.


Når vi jobbet med å danne organisasjonen eksploderte FB gruppen fra ca 80-90 personer til 150 på kort tid. Nå er det langt over 2000 medlemmer i gruppen.


Våre første medieoppslag som ble møtt med 95% negativitet, fordommer, 🤮🤢, sjikane og aggressivitet i kommentarfelt. Vi fikk høre i en tilfeldig samtale med kunnskapsministeren på den tiden at han var sterkt i mot at vi jobbet for å spre kunnskap om poly og relasjonsmangfold fordi "monogamiet fungerer". Og vi ble ignorert av de fleste andre sakspolitiske organisasjonene i feltet og møte fagfolk som var mer opptatt av at mononormative mennesker ikke måtte føle seg presset inn i poly-relasjoner enn å se at de som føler på presset er oss.


Mye har skjedd, utviklingen har vært enorm og den har vært jobbet frem steg for steg gjennom målrettet arbeid. Vi er noen få som har jobbet hardt for det konstant hele tiden og mange som har vært med i korte og lengre perioder. Alle som har gjort en innsats har vært viktige for den utviklingen vi har sett. Alle som en har vært og er helter i mine øyner ❤️


Nå er det langt flere som er positive i kommentarfeltene. Nå er vi invitert til innspillsmøte hos Kultur- og likestillingsdepartementet - Norge, vi inviteres til utdanningsinstitusjonener for å gi kompetanse og nå er vi nevnt av fagpersoner som en ressurs for deres klienter som er poly. Nå eksisterer poly og relasjonsmangfold i samfunnet vårt også synlig.

Kjærlighet kan ikke skjules

Organisasjoner trenger medlemmer

Noe vi har som målsetting framover er å øke antallet betalende medlemmer i organisasjonen. Driftsstøtte deles ut med bakgrunn i betalende medlemmer. Medlemsskap i organisasjonen koster 150,- pr år , det er lett å melde seg inn og medlemskap medfører ingen plikt til å være aktiv.


Vi trenger sårt flere medlemmer for å kunne fortsette å jobbe for et mer inkluderende samfunn og for å kunne tilby mer støtte til dem som opplever utfordringer i møte med det mononormative samfunnet vårt.


Hvert eneste medlem utløser støtte og gir oss mer pondus når vi sender inn høringssvar på lover, planer og tiltak fra myndighetene. Vi vet at vi jobber for tusenvis av mennesker, men uten medlemsmasse som viser det så vet ikke de vi jobber opp mot politisk hvor mange dere er.


Takk til alle våre medlemmer for at dere gjør det mulig for oss å gjøre en god jobb. Og ønsker du å melde deg inn i dag er du hjertelig velkommen!