Til :

HOD

v/Ingvild Kjerkol Oslo, 2022-04-09



Mangler innen området

God psykisk helse og livskvalitet

Folkehelsemeldingen mangler fokus på positiv seksualitet. 

Forskning viser at det er mye god helse i seksuell nytelse, onani og orgasmer. Et godt sexliv er også tett knyttet opp mot god livskvalitet. Dessverre er samfunnet preget av sexnegativitet, negativ sosial kontroll(eks slut shaming) og lite kunnskap rundt seksualitetsmangfold. Dette fører til stigma og skam rundt seksualitet, som igjen skaper psykisk uhelse og et dårligere sexliv. At helsepersonell har lite øvelse i å snakke om seksualitet og begrenset kunnskap om positiv seksualitet og seksualitetsmangfold gjør ikke saken bedre. Vi trenger derfor en økt satsning på dette. 


Vi behøver relasjonsmangfold

- retten til å være annerledes men bli akseptert


Forskning viser at gode relasjoner er viktig for å ha og opprettholde en god psykisk helse, få og/eller negative relasjoner skaper psykisk uhelse og det er derfor viktig å fokusere på relasjonsbygging, relasjonskompetanse og relasjonsmangfold. Verken skolen eller andre aktører innen folkehelse har i dag særlig fokus på å finne de relasjoner som passer den enkelte.

Stigma, fordommer og manglende aksept skaper skam og utenforskap, forskningen er tydelig på at tilhørighet og aksept for å være seg selv er nødvendig for god psykisk helse, det er derfor nødvendig å jobbe for aksept og inkludering av mennesker som ikke er A4. Mennesker som er poly er et eksempel på en gruppe som møter mye fordommer og manglende aksept for egen identitet.


Ny kunnskap og innovasjon

Polynorge har selv tatt initiativ til og startet et samarbeid med Olafiaklinikken ved Oslo Universitetssykehus,  da vi helt mangler norsk forskning om uhelse, seksuelt overførbare infeksjoner  og livsmestringsutfordringer for de som identifiserer seg som poly - enten de er seksuelt, romantisk eller poly på begge områder. Selv om vi har fått god kontakt, er det vi får gjort uten sentrale føringer svært småskala.  Vi ser også at fastleger og annet hjelpepersonell mangler kunnskap til å møte f.eks. swingers med respekt og kunnskap. I dag er kunnskapsnivået så lavt at flertallet av swingers vi snakker med får direkte feil råd og veiledning fra sin fastlege - om de tør ta opp livsstilen sin med denne. 





Konkrete forslag:



Dere finner mer informasjon om relasjonsmangfold og poly på polynorge.no Eventuelle spørsmål og ønsker om utdypende informasjon kan rettes til @polynorge.no




PolyNorge skal jobbe for for alle menneskers rett til å leve i de  forholdsformer de selv ønsker, så lenge disse er basert på informert  samtykke og likeverd. Vi er en interesseorganisasjon for mennesker som  identifiserer seg som poly i Norge. 


   




FacebookFacebookTwitterInstagramLinkLinkLink