Om oss

Her finner du generell informasjon om PolyNorge, Poly, polyamori og mye annet.

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

Våre mål

Vi mener at uten å kjenne alternativene, så er det frie valg ikke mer enn en illusjon. Det er svært lite informasjon tilgjengelig i samfunnet om alternativ til monogam tosom kjærlighet. Vår rolle som organisasjon er delt i fire like viktige deler.

  • Sosial arena - Vi skal gi medlemmene våre en trygg arena for samtale og utvikling

  • Talerør - Vi skal være imøtekommende overfor presse, akademia og andre interessenter

  • Folkeopplysning - Vi skal jobbe for å øke kunnskapsnivå i samfunnet om relasjonsidentitet

  • Politisk aktivist - Vi skal sette relasjonsmangfold på dagsorden og kreve å bli hørt.

Vårt verdigrunnlag

Som organisasjon ønsker vi å være åpne og tilgjengelig. Vårt arbeid skal til enhver tid være forankret i vårt verdigrunnlag og gjenspeile vårt ønske om et varmere og mer inkluderende samfunn. Verdier og politikk er mer omtalt i vårt politiske plattformdokument og vårt verdigrunnlag som du finner på disse sidene.

Hva er poly?

Poly er et paraplybegrep som dekker etisk ikke-monogame relasjoner. Å være poly vil si å ikke ønske å leve i lukkede tosomme relasjoner. Heller enn å definere gruppen ut fra hva man ikke er så gir definisjon som poly en positiv identitesmarkør. Det føles mer rett å være kvinne enn å være ikke-mann.

Vi mennesker består vi av mange små personlighets biter som til sammen blir til en unik helhet. Som mosaikk biter spiller de sammen og utfyller hverandre. Vi er i stadig endring og utvikling. Gjennom vårt møte med mennesker og samfunn i oppvekst og voksenliv finner vi vår identitet. Noen opplever at en del av deres identitet og følelsesspekter ikke blir gjenspeilet i samfunnet. Om ens ønsker og behov i relasjoner faller utenfor den mononormative tosomheten, så finnes det i dag få steder å finne kunnskap.


Ikke-monogami (fra wikipedia):


Ikke-monogami er et paraplybegrep som dekker flere forskjellige typer mellommenneskelige relasjoner hvor noen eller alle deltakerne har flere seksuelle forhold og/eller kjærlighetsforhold. Begrepet står i motsetning til monogami. Begrepet har blitt kritisert ettersom det innebærer at monogami er normen og at all annen måte å ha forhold på er en form for avvik. Istedenfor ikke-monogami har flere nå begynt å bruke ordet «Poly» som en samlebetegnelse på «all form for samtykkende ikke-monogami».

Polyamori (fra wikipedia):

Polyamori (engelsk polyamory) betegner det å ha flere kjærlighetsforhold samtidig, som alle involverte kjenner og aksepterer. Det åpnes for flere samtidige, intime og tillitsfulle kjærlighetsforhold, som normalt inkluderer sex, men ikke nødvendigvis.