Workshop i Vest politidistrikt

Torsdag 28. september var vi i Bergen og hadde workshop for 10 fagledere og 1 seksjonsleder i Vest politidistrikt. 

Torsdag 28. september var vi i Bergen og hadde workshop for 10 fagledere og 1 seksjonsleder i Vest politidistrikt. Etter en kort introduksjon av PolyNorge fikk de i grupper, bryne seg på spørsmålet om hva poly er, før de fikk «fasiten». 

Neste oppgave var «Hvorfor tenker du at politiet trenger kunnskap». Her kom de frem til veldig mye bra knyttet til jobben politiet skal gjøre, de nevnte også at muligheten for at ansatte i politiet kunne være poly. Etterpå snakket vi litt om hvorfor vi mener dette er viktig å bruke tid på, tidligere utfordringer og hva PolyNorge kan bidra med. Som avslutning hadde vi utdeling av hefter og en spørsmålsrunde.

Vi er veldig fornøyde, deltakerne virket interessert i det vi kom med og var engasjert i diskusjonene. De lovet også at det de lærte skulle tas med videre til de respektive personenes avdelinger i politiet, slik at større deler av politiet får mer kunnskap.

Det ble nevnt at i avhør knyttet til seksuelle overgrep og lignende, så var det standard prosedyre å spørre om en del spørsmål av personlig karakter, som f.eks. legning og at disse handler om å få klarhet og større forståelse og at dette dessverre kan misforstås negativt, selv om de prøver å være tydelig på det. Vi lovet å bringe denne informasjonen videre.

Inger J. F. Vanvik

Workshop i Vest politidistrikt

Torsdag 28. september var vi i Bergen og hadde workshop for 10 fagledere og 1 seksjonsleder i Vest politidistrikt. 

Torsdag 28. september var vi i Bergen og hadde workshop for 10 fagledere og 1 seksjonsleder i Vest

politidistrikt. Etter en kort introduksjon av PolyNorge fikk de i grupper, bryne seg på spørsmålet om

hva poly er, før de fikk «fasiten». Neste oppgave var «Hvorfor tenker du at politiet trenger

kunnskap». Her kom de frem til veldig mye bra knyttet til jobben politiet skal gjøre, de nevnte også at

muligheten for at ansatte i politiet kunne være poly. Etterpå snakket vi litt om hvorfor vi mener dette

er viktig å bruke tid på, tidligere utfordringer og hva PolyNorge kan bidra med. Som avslutning hadde

vi utdeling av hefter og en spørsmålsrunde.

Vi er veldig fornøyde, deltakerne virket interessert i det vi kom med og var engasjert i diskusjonene.

De lovet også at det de lærte skulle tas med videre til de respektive personenes avdelinger i politiet,

slik at større deler av politiet får mer kunnskap.

Det ble nevnt at i avhør knyttet til seksuelle overgrep og lignende, så var det standard prosedyre å

spørre om en del spørsmål av personlig karakter, som f.eks. legning og at disse handler om å få

klarhet og større forståelse og at dette dessverre kan misforstås negativt, selv om de prøver å være

tydelig på det. Vi lovet å bringe denne informasjonen videre.

Inger J. F. Vanvik