Årsmøtet ble ledet av Dag Myrdal

Årsmøte PolyNorge

PolyNorge avholdt årsmøte 25. mars. Her er noen av høydepunktene fra årets møte.

“Det var fantastisk å se at mange var til stede både online og på Deichman til årsmøtet. Gode diskusjoner om aktuelle saker gjør meg optimistisk og motivert med tanke på månedene som kommer og arbeidet vi nå har planlagt,“ uttaler Dag.


Årsmøtet på Deichman og digitalt 25. mars 2023

Sittende leder Dag Myrdal gjenvalgt for to nye år, Elina Volder ble også gjenvalgt for to nye år og fortsetter som nestleder. I tillegg ble to nye medlemmer til arbeidsutvalget valgt inn.


Årsmelding, regnskap og plan ble godkjent og blir lagt ut på hjemmesiden. Noen saker som ble tatt opp var at det er lokalvalg i år, og PolyNorge ønsker gjerne å oppfordre medlemmer til å ta kontakt med politikere. Mange setter faktisk pris på tettere kontakt med publikum, og det er slik vi kan være med og påvirke gjennom å vise hva vi er opptatte av. Eksempler er rettigheter for barn med utvidede familier og foreldre, diskrimineringsvern og inkludering av relasjonsmangfold i utdanninger.


Et annet tema som ble viet oppmerksomhet var swingersmiljøet, og å satse mer på å nå ut til de. Flere fra PolyNorge har lenge ønsket det, og opplevde kontakten med miljøet gjennom samarbeidet med SpicyMatch og Olafia i fjor angående swingershelse som veldig fruktbart. Vi ønsker å komme i kontakt med flere som er engasjerte for dette, og sette swingerne på agendaen. Ta kontakt på post@polynorge.no om du har tanker eller innspill om dette.

Tilbake til Aktuelt

Bilde fra sosial samling etter årsmøtet i Oslo