Har du lyst på verdifull erfaring til CV-en?


PolyNorge trenger økonomiansvarlig og søker etter en frivillig som ønsker å besitte dette vervet.


Arbeidsoppgaver:

Hva får du igjen:


Ønskede kvalifiksasjoner:

* Ansvarsfull og pliktoppfyllende

* Over 18


NB: Dette er et frivillig tillitsverv og personen velges av årsmøtet og krever dermed medlemskap i PolyNorge (150 Nok). Du trenger ikke å være poly selv, så lenge du er positiv til de som er det.


Som økonomiansvarlig vil du jobbe sammen med resten av AU og har muligheten til å ta på deg flere oppgaver i organisasjonen (frivillig).


Frist: 23.03.23


Info om PolyNorge:

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn. 


Kontaktinfo: Valgkomiteen v/ linda.ursin@polynorge.no