På denne siden vil vi legge ut vitenskapelige artikler og annen forskning.

For å hjelpe til med å samle kunnskap om poly og hjelpe til med å heve kunnskap- og kompetansenivået i samfunnet trengs det at noen samler den informasjon som finnes. Pålitelig, anerkjent informasjon

Dette kan også hjelpe de som ønsker å forske på eller gjennomføre skoleoppgaver om emnet.